Pipop Boosarakumwadi
ผลงานศิลปะโดย พิภพ บุษราคัมวดี

Book & Arts

อ่านบทความ “เฟื้อ หริพิทักษ์ : ชีวิตและงาน”
โดย พิภพ บุษราคัมวดี
จัดพิมพ์โดย มหาวิทยาลัยศิลปากร

พิภพ บุษราคัมวดี มีผลงานเขียนหนังสือ ตีพิมพ์แล้ว 13 เล่ม ทั้งศิลปะ และท่องเที่ยว นี่คือส่วนหนึ่ง

#พิภพบุษราคัมวดี  #PipopBoosarakumwadi #thaiart #thaiartist #thailandartist #thaiartwork #ThaiPhotographer #ThaiPhotography #ThailandPhotographer #พม่าตราตรึง #รื่นรมย์ปารีส #เก๋ายกก๊วนชวนเที่ยวเมืองรอง #เฟื้อหริพิทักษ์