ชื่อผลงาน : ปางลีลา #6

พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

ศิลปิน : พิภพ บุษราคัมวดี
ปี : พ.ศ.2565
Archival Pigment Print on Canvas
ขนาด : 56 x 56 ซม.
10 Edition

พระพุทธรูปปางลีลา วัดเบญจมบพิตร ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระพุทธรูปปางลีลาที่งดงามที่สุด
ศิลปะสุโขทัย 
ได้มาจากวัดมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร

ปัจจุบันอยู่ที่วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร

Titles : The Walking Buddha #6

“Buddha came down from Daowadung Heaven” 

Artist : Pipop Boosarakumwadi
Date : 2022
Medium : Archival Pigment Print on Canvas
Dimensions : 56 x 56 cm.
10 Edition

The Walking Buddha image at Wat Benchamabophit which is admired as the most beautiful The Walking Buddha image.
Sukhothai style,
From Wat Mahathat, Bangkok

Location : Wat Benchamabophit (The Marble Temple), Bangkok, Thailand

#พิภพบุษราคัมวดี  #PipopBoosarakumwadi #thaiart #thaiartist #thailandartist #thaiartwork #ThaiPhotographer #ThaiPhotography #ThailandPhotographer #Buddha