ชื่อผลงาน : “พระวิษณุกรรม”
เทวดานายช่างใหญ่ ผู้สร้างเครื่องมือ สิ่งของต่าง ๆ และเป็นแบบอย่างให้กับมนุษย์สืบมา

ศิลปิน : พิภพ บุษราคัมวดี
ศิลปินผู้สร้างหัวโขน : วัฒนา แก้วดวงใหญ่
ปี : พ.ศ.2563
Archival Pigment Print on Canvas
ขนาด : 74 x 114 ซม.
10 Edition

Titles : “Vishnu”
is the master engineer who creates the tools and supplies and is the role model for human.

Artist : Pipop Boosarakumwadi
Khon Mark Artist : Wattana Kaewdoungyai
Date : 2020
Medium : Archival Pigment Print on Canvas
Dimensions : 74 x 114 cm.
10 Edition

#พิภพบุษราคัมวดี  #PipopBoosarakumwadi #thaiart #thaiartist #thailandartist #thaiartwork #Khon #KhonMask #โขน #หัวโขน #Vishnu #พระวิษณุกรรม