ชื่อผลงาน : ท้าวเวสสุวรรณ

หนึ่งในท้าวจตุโลกบาล อุทิศตนเพื่อพิทักษ์สัมมาสัมพุทธเจ้า และปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา

ศิลปิน : พิภพ บุษราคัมวดี
ปี : พ.ศ.2565
Archival Pigment Print on Canvas
ขนาด : 90 x 90 ซม.
10 Edition

วัสดุ : ปูนปั้น เครื่องทรงโลหะ

ประดิษฐานอยู่ที่พระวิหารน้อย หรือวิหารจุฬามณีเจดีย์ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

Titles : Thao Wessuwan

1 of the 4 keepers of the world who dedicate himself to protect Buddha and Buddhism.

Artist : Pipop Boosarakumwadi
Date : 2022
Medium : Archival Pigment Print on Canvas
Dimensions : 90 x 90 cm.
10 Edition

Location : Phra Wihan Noi,Wat Arun, Bangkok, Thailand

#พิภพบุษราคัมวดี  #PipopBoosarakumwadi #thaiart #thaiartist #thailandartist #thaiartwork #ThaiPhotographer #ThaiPhotography #ThailandPhotographer #ThaoWessuwan #ท้าวเวสสุวรรณ