ชื่อผลงาน : ทุกขัง

พระพุทธเจ้าบำเพ็ญทุกรกิริยา ก่อนที่จะทรงตรัสรู้

ศิลปิน : พิภพ บุษราคัมวดี
ปี : พ.ศ.2565
Archival Pigment Print on Canvas
ขนาด : 114 x 76 ซม.
10 Edition

ภาพล่าง :
พระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิ ปางทำทุกรกิริยาแบบ(กรีก) คันธารราษฏร์ 
หล่อขยายจากพระพุทธรูปศิลา ในพิพิธภัณฑสถาน เมืองละฮอร์ สาธารณรัฐอิสลาม ปากีสถาน

ปัจจุบันอยู่ที่วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพฯ

ภาพบน :
พระเศียรพระพุทธรูป
ศิลปะอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 21 (500 ปีมาแล้ว) 

ขุดพบในวิหารหลวง วัดพระศรีสรรเพชญ์ พระนครศรีอยุธยา

ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร

Titles : Suffering

Buddha performed asceticism before enlightenment.

Artist : Pipop Boosarakumwadi
Date : 2022
Medium : Archival Pigment Print on Canvas
Dimensions : 114 x 76 cm.
10 Edition

Bottom : Buddha image seated crossed-legged in “Subduing Himself” gesture in fasting state

Location : Wat Benchamabophit (The Marble Temple), Bangkok, Thailand

Top : Head of Buddha image
Ayutthaya style, 16th Century (500 Years ago)
Unearthed from the main Vihara of Wat Phra Si Sanphet, Phra Nakhon Si Ayutthaya

Location : National Museum Bangkok (Phranakorn), Bangkok, Thailand

#พิภพบุษราคัมวดี  #PipopBoosarakumwadi #thaiart #thaiartist #thailandartist #thaiartwork #ThaiPhotographer #ThaiPhotography #ThailandPhotographer #Buddha