ชื่อผลงาน : ห้ามสมุทร

พระพุทธเจ้าแสดงปาฏิหาริย์ โดยการห้ามน้ำที่ไหลบ่ามาจากทุกทิศ เพื่อให้ “อุรุเวลกัสสปะ” คลายพยศ 

ศิลปิน : พิภพ บุษราคัมวดี
ปี : พ.ศ.2565
สื่อผสม
ขนาด : 90 x 90 ซม.
10 Edition

พระยืน ปางห้ามสมุทร
ศิลปะอยุธยา 
ได้มาจากเมืองเพชรบุรี

ปัจจุบันอยู่ที่วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร

Titles : “Stop the Ocean”

Buddha showed miracle by stop the water that flows from every direction to stop “Uruvela Kassapa” from being rebellious.

Artist : Pipop Boosarakumwadi
Date : 2022
Medium : Mixed Media
Dimensions : 90 x 90 cm.
10 Edition

Standing Buddha in the attitude of calming the ocean 
Ayutthaya Period Style
Found at Phetchaburi

Location : Wat Benchamabophit (The Marble Temple), Bangkok, Thailand

#พิภพบุษราคัมวดี  #PipopBoosarakumwadi #thaiart #thaiartist #thailandartist #thaiartwork #ThaiPhotographer #ThaiPhotography #ThailandPhotographer #Buddha