ชื่อผลงาน : “จิตวิญญาณ 1.0”
ศิลปิน : พิภพ บุษราคัมวดี
ปี : พ.ศ.2565
Archival Pigment Print on Canvas
ขนาด : 114 x 76 ซม.
10 Edition

เศียรพระพุทธรูป 
วัสดุ:หินทรายพอกรัก 
พุทธศตวรรษที่ 20 สมัยอยุธยาตอนต้น 

ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี

Titles : “Spirit 1.0”
Artist : Pipop Boosarakumwadi
Date : 2022
Medium : Archival Pigment Print on Canvas
Dimensions : 114 x 76 cm.
10 Edition

#พิภพบุษราคัมวดี  #PipopBoosarakumwadi #thaiart #thaiartist #thailandartist #thaiartwork #Khon #KhonMask #โขน #หัวโขน #พิฆเนศ #พระพิฆเนศ #Ganesha