ชื่อผลงาน : ความสงัดคือความสุข

พญานาคชื่อ “มุจลินทร์” แผ่พังพานป้องกันลมฝน มิให้พัดและสาดกระเซ็นมาต้องพระวรกายพระพุทธเจ้า 

ทรงตรัสว่า 
“ความสงัดคือความสุขของบุคคลผู้มีธรรมอันได้สดับแล้ว ได้รู้เห็นสังขารทั้งปวงตามเป็นจริง”

ศิลปิน : พิภพ บุษราคัมวดี
ปี : พ.ศ.2565
Archival Pigment Print on Canvas
ขนาด : 114 x 76 ซม.
10 Edition

พระพุทธรูปปางมารวิชัยนาคปรก 
ศิลปะศรีวิชัย พุทธศักราช 1726 หรือ 1822-1834 

พบที่วัดเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร

Titles : Silence is Happiness

A Naga named “Mujalin” spreads a canopy to prevent wind and rain from blowing and splashing on Buddha’s body. 

The Buddha said,
“Silence is happiness of a person who has heard the Dharma and has seen all formation of physical and mental elements as they really are.”

Artist : Pipop Boosarakumwadi
Date : 2022
Medium : Archival Pigment Print on Canvas
Dimensions : 114 x 76 cm.
10 Edition

Buddha in the Gesture of Touching Earth and Sheltered by Naga’s Hood

Found at Wat Wiang, Chaiya District, Surat Thani Province
Srivijaya style, 
1183 CE or 1279-1291 CE

Location : National Museum Bangkok (Phranakorn), Bangkok, Thailand 

#พิภพบุษราคัมวดี  #PipopBoosarakumwadi #thaiart #thaiartist #thailandartist #thaiartwork #ThaiPhotographer #ThaiPhotography #ThailandPhotographer #Buddha