ชื่อผลงาน : เปลื้องเมฆหมอกแห่งอวิชชา

“เมื่อเปลื้องเมฆหมอกแห่งอวิชชาออกไปได้ ก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริง มันมีแต่สิ่งที่แตกดับของรูปของนาม”

ศิลปิน : พิภพ บุษราคัมวดี
ปี : พ.ศ.2565
Archival Pigment Print on Canvas
ขนาด : 112 x 168 ซม.
10 Edition

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมี 8 กร
วัสดุ : หินทราย
ศิลปะเขมรแบบบายน ราวพุทธศตวรรษที่ 18
ขุดพบที่เมืองโบราณ บริเวณสระโกสินารายณ์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี

Titles : Remove the clouds of ignorance

“When clouds of ignorance are removed, 
everything will be seen as it really is. 
There is only the fragmentation of the appearance and the name.”

Artist : Pipop Boosarakumwadi
Date : 2022
Medium : Archival Pigment Print on Canvas
Dimensions : 112 x 168 cm.
10 Edition

The Radiant Avalokiteshvara  Bodhisattva
Sandstone,
Khmer Art (Bayon period)
Around 13th Century 

Location : Ratchaburi National Museum, Ratchaburi Province, Thailand

#พิภพบุษราคัมวดี  #PipopBoosarakumwadi #thaiart #thaiartist #thailandartist #thaiartwork #ThaiPhotographer #ThaiPhotography #ThailandPhotographer #Buddha