ชื่อผลงาน : ปกป้อง คุ้มครอง
ศิลปิน : พิภพ บุษราคัมวดี
ปี : พ.ศ.2565
Archival Pigment Print on Canvas
ขนาด : 90 x 90 ซม.
10 Edition

เซี่ยวกาง หรือทวารบาล มีหน้าที่รักษาประตูหรือทางเข้าออก
อยู่ที่ระเบียงคด วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

Titles : Protection and Defense
Artist : Pipop Boosarakumwadi
Date : 2022
Medium : Archival Pigment Print on Canvas
Dimensions : 90 x 90 cm.
10 Edition

Xiao Kang or door keeper is responsible for protecting the door or entrance at the cloister of Wat Benchamabophit.(The Marble Temple)

#พิภพบุษราคัมวดี  #PipopBoosarakumwadi #thaiart #thaiartist #thailandartist #thaiartwork #ThaiPhotographer #ThaiPhotography #ThailandPhotographer #Buddha