ชื่อผลงาน : โปรดอสุรินทราหู
พระพุทธเจ้าเนรมิตกายให้ใหญ่โตกว่า “อสุรินทราหูอสูร” เพื่อลดทิฐิ “อสุรินทราหูอสูร”

ศิลปิน : พิภพ บุษราคัมวดี
ปี : พ.ศ.2565
Archival Pigment Print on Canvas
ขนาด : 112 x 168 ซม.
10 Edition

พระพุทธไสยาส 
วัสดุ : สัมฤทธิ์ ลงรักปิดทอง 
สร้างเมื่อปี พ.ศ.2375
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

Titles : “Preaching to Asurindarahu” 
Buddha changes appearance to be larger than “Asurindarahu” to reduce the arrogance of “Asurindarahu”. 

Artist : Pipop Boosarakumwadi
Date : 2022
Medium : Archival Pigment Print on Canvas
Dimensions : 112 x 168 cm.
10 Edition

Reclining Buddha
Sukhothai style, Built in 1832

Location : Wat Phra Chetuphon Wimonmungklaram (Wat Pho), Bangkok, Thailand 

#พิภพบุษราคัมวดี  #PipopBoosarakumwadi #thaiart #thaiartist #thailandartist #thaiartwork #ThaiPhotographer #ThaiPhotography #ThailandPhotographer #Buddha