ชื่อผลงาน : “พระราม อวตาร”
มหาเทพผู้ทรงความกล้าหาญ ยุติธรรม

ศิลปิน : พิภพ บุษราคัมวดี
ปี : พ.ศ.2563
Archival Pigment Print on Canvas
ขนาด : 74 x 74 ซม.
10 Edition

Titles : “Phra Ram Avatar”
brave deity who is symbolizes justice.

Artist : Pipop Boosarakumwadi
Date : 2020
Medium : Archival Pigment Print on Canvas
Dimensions : 74 x 74 cm.
10 Edition

#พิภพบุษราคัมวดี  #PipopBoosarakumwadi #thaiart #thaiartist #thailandartist #thaiartwork #ThaiPhotographer #ThaiPhotography #ThailandPhotographer #Khon #KhonMask #โขน #หัวโขน