ชื่อผลงาน : “พระราม” สุริย์วงศ์ทรงศร ต่อกร “ทศกัณฑ์” สิบเศียรยี่สิบหัตถ์
ศิลปิน : พิภพ บุษราคัมวดี
ปี : พ.ศ.2563
สีอะคริลิคบนผ้าใบ
ขนาด : 82×123 ซม.
หมายเหตุ : นักสะสมนำไปครอบครองแล้ว

Titles : “Phra Ram”
Phra Ram uses his divine arrow to fight with “Totsakan” who has ten heads and twenty arms.

Artist : Pipop Boosarakumwadi
Date : 2020
Medium : Acrylic on canvas
Dimensions : 82×123 cm.
Sold Out

#พิภพบุษราคัมวดี  #PipopBoosarakumwadi #thaiart #thaiartist #thailandartist #thaiartwork #ThaiPhotographer #ThaiPhotography #ThailandPhotographer #Khon #KhonMask #โขน #หัวโขน #Phra Ram #พระราม