ชื่อผลงาน : พระมาลัย โปรดสัตว์ในนรก

พระอรหันต์ ซึ่งไปโปรดสัตว์ในนรกและสวรรค์ เพื่อนำความที่พบเห็นมาเทศนาแก่มนุษย์ ทำให้เกิดความเชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษ

ศิลปิน : พิภพ บุษราคัมวดี
ปี : พ.ศ.2565
Archival Pigment Print on Canvas
ขนาด : 114 x 76 ซม.
10 Edition

ศิลปะรัตนโกสินทร์ 
สร้างเมื่อ พ.ศ.2470 

ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี

Titles : Phra Malai pleases animals in hell

An Arahant who pleases animals in hell and heaven to bring what he saw to preach to mankind to make them believe in results of good and bad deeds

Artist : Pipop Boosarakumwadi
Date : 2022
Medium : Archival Pigment Print on Canvas
Dimensions : 114 x 76 cm.
10 Edition

Rattanakosin Art
Built in 1927
Location : Inburi National Museum, Singburi Province, Thailand

#พิภพบุษราคัมวดี  #PipopBoosarakumwadi #thaiart #thaiartist #thailandartist #thaiartwork #ThaiPhotographer #ThaiPhotography #ThailandPhotographer #Buddha