ชื่อผลงาน : “ข่าว”

ปัจจุบันมีข่าวพฤติกรรมไม่เหมาะสมของพระบางรูปปรากฏอยู่บ่อยๆ 
พระสงฆ์เป็นเพียงคนธรรมดาที่มาบวชเพื่อศึกษาพระธรรม

ที่สำคัญก็คือ ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังคงบริสุทธิ์ เป็นที่พึ่งสูงสุดแก่สรรพจิต เป็นหลักความจริงอันประเสริฐ และนำทางชีวิตให้แก่มวลมนุษย์

ศิลปิน : พิภพ บุษราคัมวดี
ปี : พ.ศ.2565
Archival Pigment Print on Canvas
ขนาด : 114 x 76 ซม.
10 Edition

เศียรพระพุทธรูป 
วัสดุ:หินทรายพอกรัก 
พุทธศตวรรษที่ 20 สมัยอยุธยาตอนต้น 

ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี

Titles : “News”

Nowadays, there are frequent news about the inappropriate behaviors of some monks. 
Monks are just ordinary people who come to be ordained to study the Dharma.

The important thing is that the Dharma of the Lord Buddha is still pure. 
It is the highest support for all souls.
It is the principle of noble truth to guide the life of mankind.

Artist : Pipop Boosarakumwadi
Date : 2022
Medium : Archival Pigment Print on Canvas
Dimensions : 114 x 76 cm.
10 Edition

Head of Buddha image
Sandstone with Lacquer
Ayutthaya style, 15th Century

Location : Somdet Phra Narai National Museum, Lop Buri Province, Thailand.

#พิภพบุษราคัมวดี  #PipopBoosarakumwadi #thaiart #thaiartist #thailandartist #thaiartwork #ThaiPhotographer #ThaiPhotography #ThailandPhotographer #Buddha