ชื่อผลงาน : ดวงจันทร์พ้นจากเมฆ

“ผู้ที่เคยประมาทในกาลก่อน แต่ภายหลังไม่ประมาท 
เขาย่อมส่องโลกนี้ให้สว่าง 
เหมือนดวงจันทร์ที่พ้นจากเมฆ”
พุทธวจนะในธรรมบท

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ประดุจดวงจันทร์วันเพ็ญบนพื้นนภากาศ ที่สว่างสุกใส คอยช่วยเหลือสัตว์โลกให้พ้นทุกข์

ศิลปิน : พิภพ บุษราคัมวดี
ปี : พ.ศ.2565
Archival Pigment Print on Canvas
ขนาด : 90 x 90 ซม.
10 Edition

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ครึ่งองค์ 
ศิลปะศรีวิชัย ต้นพุทธศตวรรษที่ 14 (1,200-1,250 ปีมาแล้ว) 
พบที่วัดเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร

Titles : Moon emerging from the cloud

“Whoso was previously negligent 
But afterwards practises vigilance,
He illumines the world here now 
Like the moon emerging from the cloud.”
The Buddha’s words in the Dramapada

“Bodhisattva Avalokiteshvara” is like the bright full moon in the sky, showing his wisdom. He helps all living creatures to be away from suffering and to access to Bodhiyan

Artist : Pipop Boosarakumwadi
Date : 2022
Medium : Archival Pigment Print on Canvas
Dimensions : 90 x 90 cm.
10 Edition

Bodhisattva Avalokiteshvara
Srivijaya style, 
9th Century A.D. (1,200-1,250 years ago)

Location : National Museum Bangkok (Phranakorn), Bangkok, Thailand 

#พิภพบุษราคัมวดี  #PipopBoosarakumwadi #thaiart #thaiartist #thailandartist #thaiartwork #ThaiPhotographer #ThaiPhotography #ThailandPhotographer #Buddha