ชื่อผลงาน : ม่านหมอกแห่งจิตวิญญาณ

ศิลปิน : พิภพ บุษราคัมวดี
ปี : พ.ศ.2565
Archival Pigment Print on Canvas
ขนาด : 90 x 90 ซม.
10 Edition

พระเศียรพระพุทธรูป
ศิลปะอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 21 (500 ปีมาแล้ว) 
ขุดพบในวิหารหลวง วัดพระศรีสรรเพชญ์ พระนครศรีอยุธยา

ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร

Titles : Mist of Spirit

Artist : Pipop Boosarakumwadi
Date : 2022
Medium : Archival Pigment Print on Canvas
Dimensions : 90 x 90 cm.
10 Edition

Head of Buddha image
Ayutthaya style,
16th Century (500 Years ago)
Unearthed from the main Vihara of Wat Phra Si Sanphet, Phra Nakhon Si Ayutthaya

Location : National Museum Bangkok (Phranakorn), Bangkok, Thailand

#พิภพบุษราคัมวดี  #PipopBoosarakumwadi #thaiart #thaiartist #thailandartist #thaiartwork #ThaiPhotographer #ThaiPhotography #ThailandPhotographer #Buddha