ชื่อผลงาน : “หนุมานตามล่าวิรุณจําบัง”
วิรุณจําบังร่ายเวทย์กำบังตัวเองที่ถ้ำอังกาศ 

ศิลปิน : พิภพ บุษราคัมวดี
ปี : พ.ศ.2563
สีอะคริลิคบนผ้าใบ
ขนาด : 82×123 ซม.

Titles : “Hanuman chasing Wirun Jampang”
Wirun Jampang recites the magic to conceal himself in Angkat Cave.

Artist : Pipop Boosarakumwadi
Date : 2020
Medium : Acrylic on canvas
Dimensions : 82×123 cm.

#พิภพบุษราคัมวดี  #PipopBoosarakumwadi #thaiart #thaiartist #thailandartist #thaiartwork #Khon #KhonMask #โขน #หัวโขน #Hanuman #หนุมาน #WirunJampang #วิรุณจําบัง