ชื่อผลงาน : ปกปัก อารักขา
ศิลปิน : พิภพ บุษราคัมวดี
ปี : พ.ศ.2565
Archival Pigment Print on Canvas
ขนาด : 90 x 90 ซม.
10 Edition

ซ้ายและขวา : ทวารบาล รูปท้าวเวสสุวรรณ​เทพเจ้าแห่งยักษ์ ผู้สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา คอยปกปักอารักขาพระวิหาร 
วัสดุ : ไม้แกะสลัก 
ปัจจุบันอยู่ที่วัดพญาภู จังหวัดน่าน

ภาพกลาง : เศียรพระพุทธรูป  
วัสดุ : สัมฤทธิ์
ศิลปะสุโขทัย สกุลช่างกำแพงเพชร ราวพุทธศตวรรษที่ 21

ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี

Titles : Guard and Protection
Artist : Pipop Boosarakumwadi
Date : 2022
Medium : Archival Pigment Print on Canvas
Dimensions : 90 x 90 cm.
10 Edition

Left picture and right picture : 
The door keeper in the image of Thao Wessuwan, the god of giants who resides in the Heavenly Jatu Maha Rashika guarding the temple.
Wood carving
Location : Wat Phayaphu, Nan Province, Thailand

Middle picture: 
Buddha head
Bronze
Sukhothai Art, The art of Kamphaeng Phet School
Around 16th Century

Location : Somdet Phra Narai National Museum, Lopburi Province, Thailand

#พิภพบุษราคัมวดี  #PipopBoosarakumwadi #thaiart #thaiartist #thailandartist #thaiartwork #ThaiPhotographer #ThaiPhotography #ThailandPhotographer #Buddha