ชื่อผลงาน : ธรรมะ คือธรรมชาติ
ศิลปิน : พิภพ บุษราคัมวดี
ปี : พ.ศ.2565
Archival Pigment Print on Canvas
ขนาด : 114 x 76 ซม.
10 Edition

พระพุทธรูปปางมารวิชัย 
วัสดุ : สัมฤทธิ์ 
ศิลปะสุโขทัย พุทธศตวรรษที่ 19 
พระราชประสิทธิคุณ วัดราชธานี จังหวัดสุโขทัยมอบให้

ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง จังหวัดสุโขทัย

Titles : Dharma is Dharmachat (Nature)
Artist : Pipop Boosarakumwadi
Date : 2022
Medium : Archival Pigment Print on Canvas
Dimensions : 114 x 76 cm.
10 Edition


Buddha Subduing Mara
Bronze,
Sukhothai Style 14th Century A.D.
Presented by The Rev. Phra Rajaprasiddhiguna. 

Location : Ramkhumhang National Museum, Sukhothai province, Thailand

#พิภพบุษราคัมวดี  #PipopBoosarakumwadi #thaiart #thaiartist #thailandartist #thaiartwork #ThaiPhotographer #ThaiPhotography #ThailandPhotographer #Buddha