ชื่อผลงาน : “ม่านแห่งอวิชชา”
ที่ปิดบังไม่ให้เห็นพระพุทธองค์ 

ศิลปิน : พิภพ บุษราคัมวดี
ปี : พ.ศ.2565
สื่อผสม
ขนาด : 76 x 114 ซม.
10 Edition

พระพุทธรูปนาคปรก วัสดุ : หินทราย
ศิลปะลพบุรี ปลายพุทธศตวรรษที่ 18-19 
พบที่พระปรางค์สามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี

Titles : “Curtain of ignorance”
that shield Buddha from being seen 

Artist : Pipop Boosarakumwadi
Date : 2022
Medium : Mixed media  
Dimensions : 76 x 114 cm.
10 Edition

Sandstone
Lopburi Art
13th-14th Century
Found at Phra Prang Sam Yot (The Temple of Three Prangs), Lop Buri

Location : Somdet Phra Narai National Museum,  
Lop Buri Province, Thailand

#พิภพบุษราคัมวดี  #PipopBoosarakumwadi #thaiart #thaiartist #thailandartist #thaiartwork #ThaiPhotographer #ThaiPhotography #ThailandPhotographer #Buddha