ชื่อผลงาน : “108 มงคลบนพระพุทธบาท”
ศิลปิน : พิภพ บุษราคัมวดี
สื่อผสม : Archival Pigment Ink on Canvas , สีอะคริลิค และทองคำเปลว
ขนาด : 112 x 168 ซม.
ปี : พ.ศ.2566
45,900 บาท
ติดต่อ : 081-8384044, 080-22222-98

แรงบันดาลใจจาก :
ซ้าย
พระอัครสาวก
วัสดุ : สัมฤทธิ์
ปัจจุบันอยู่ที่ : วัดสุวรรณาราม กรุงเทพมหานคร

ขวา
รอยพระพุทธบาท จากด้านหลังของตู้พระธรรมลายรดน้ำ
วัสดุ : ไม้
สมัยรัตนโกสินทร์ (รัชกาลที่ 3)
ปัจจุบันอยู่ที่ : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี

Titles : 108 auspicious on the Buddha’s feet
Artist : Pipop Boosarakumwadi
Mixed media : Archival Pigment Ink on Canvas, Acrylic and Gold Leaf
Dimensions : 112 x 168 cm.
Date : 2023
45,900 Baht
Contact : 081-8384044, 080-22222-98

Inspiration
Left
Apostle
Bronze
Location : Wat Suwannaram Bangkok, Thailand

Right
The Buddhist Manuscript Cabinet, Buddha’s Footprint Wood
Tattanakosin Period : (King Rama III)
Location : Somdet Phra Narai National Museum
Lopburi Province, Thailand

#พิภพบุษราคัมวดี  #PipopBoosarakumwadi #thaiart #thaiartist #thailandartist #thaiartwork #ThaiPhotographer #ThaiPhotography #ThailandPhotographer #buddha #thailandbuddha #thaibuddha