ชื่อผลงาน : “แสงธรรมแห่งพระมาลัย”
ศิลปิน : พิภพ บุษราคัมวดี
สื่อผสม : Archival Pigment Ink on Canvas
ขนาด : 114 x 76 ซม.
ปี : พ.ศ.2566
29,000 บาท
9 Editions
ติดต่อ : 081-8384044, 080-22222-98

พระอรหันต์ ซึ่งไปโปรดสัตว์ในนรกและสวรรค์ เพื่อนำความที่พบเห็นมาเทศนาแก่มนุษย์ ทำให้เกิดความเชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษ

แรงบันดาลใจจาก :
พระมาลัย
ศิลปะรัตนโกสินทร์
สร้างเมื่อ พ.ศ.2470
ปัจจุบันอยู่ที่ : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Titles : Dhamma Light of Phra Malai
Artist : Pipop Boosarakumwadi
Mixed media : Archival Pigment Ink on Canvas
Dimensions : 114 x 76 cm.
Date : 2023
29,000 Baht
9 Editions
Contact : 081-8384044, 080-22222-98

Phra Malai, an arahant who pleases animals in hell and heaven to bring what he saw to preach to mankind to make them believe in results of good and bad deeds

Inspiration
Phra Malai
Rattanakosin Art
Built in 1927
Location : Inburi National Museum, Singburi Province, Thailand

#พิภพบุษราคัมวดี  #PipopBoosarakumwadi #thaiart #thaiartist #thailandartist #thaiartwork #ThaiPhotographer #ThaiPhotography #ThailandPhotographer #buddha #thailandbuddha #thaibuddha