ชื่อผลงาน : เกิดใหม่
ศิลปิน : พิภพ บุษราคัมวดี
ปี : พ.ศ.2565
สื่อผสม
ขนาด : 125 x 85 ซม.
10 Edition

พระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัย
วัสดุ : สัมฤทธิ์ 
ศิลปะอยุธยาตอนปลาย พุทธศตวรรษที่ 22-23

ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา พระนครศรีอยุธยา

Titles : Reborn
Artist : Pipop Boosarakumwadi
Date : 2022
Mixed Media
Dimensions : 125 x 85 cm.
10 Edition

Crowned Buddha Image in The Attitude of Subduing Mara 
Ayutthaya style, 17th-18th Century

Location : Chao Sam Phraya National Museum Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand

#พิภพบุษราคัมวดี  #PipopBoosarakumwadi #thaiart #thaiartist #thailandartist #thaiartwork #ThaiPhotographer #ThaiPhotography #ThailandPhotographer #Buddha