ชื่อผลงาน : “หนักแน่นดั่งก้อนหิน”
ศิลปิน : พิภพ บุษราคัมวดี
Archival Pigment Ink on Canvas
ขนาด : 114 x 76 ซม.
ปี : พ.ศ.2565
29,000 บาท
9 Editions
ติดต่อ : 081-8384044, 080-22222-98

แม้ว่าสายน้ำจะเชี่ยวกรากถึงเพียงใด จิตใจที่เข้มแข็งดั่งก้อนหิน ก็ไม่กระทบกระเทือนหรือขยับเขยื้อน

แรงบันดาลใจจาก :
พระพุทธรูปยืน
วัสดุ : สัมฤทธิ์
ศิลปะอยุธยา
พุทธศตวรรษที่ 21-22
ได้จากวัดโลกยสุธา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Titles : Great Nuisance
Artist : Pipop Boosarakumwadi
Medium : Archival Pigment Ink on Canvas
Dimensions : 114 x 76 cm.
Date : 2022
29,000 Baht
9 Editions
Contact : 081-8384044, 080-22222-98

Inspiration
Top-left
Buddha Subduing Mara
Thai Art, Ayutthaya; 18th Century
Location : Inburi National Museum, Singburi Province, Thailand

Bottom-left
Phra Mae Thorani (Mother Earth) Squeezing Her Hair” Great Mural painting of all time
Location : Wat Chompoowek, Nonthaburi Province, Thailand

Right
Head of Buddha Image
Bronze
Ayutthaya Art,
17th-18th Century A.D.
Phimai National Museum, Nakhon Ratchasima Province, Thailand

#พิภพบุษราคัมวดี  #PipopBoosarakumwadi #thaiart #thaiartist #thailandartist #thaiartwork #ThaiPhotographer #ThaiPhotography #ThailandPhotographer #buddha #thailandbuddha #thaibuddha