ชื่อผลงาน : “สุทธิ ปัญญา เมตตา ขันติ”
ศิลปิน : พิภพ บุษราคัมวดี
สื่อผสม : Archival Pigment Ink on Canvas และทองคำเปลว
ขนาด : 110 x 75 ซม.
ปี : พ.ศ.2566
29,000 บาท
ติดต่อ : 081-8384044, 080-22222-98

แรงบันดาลใจจาก :
พระพุทธรูปทรงเครื่องพระมหาจักรพรรดิ
วัสดุ : สำริด
แบบศิลปะ : อยุธยาตอนปลาย
อายุสมัย : พุทธศตวรรษที่ 23
ปัจจุบันอยู่ที่ : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร

Titles : Holiness, Wisdom, Loving-kindness, Patient endurance
Artist : Pipop Boosarakumwadi
Mixed media : Archival Pigment Ink on Canvas and Gold Leaf
Dimensions : 110 x 75 cm.
Date : 2023
49,000 Baht
Contact : 081-8384044, 080-22222-98

Inspiration
Emperor Crowned Buddha
Bronze
Ayutthaya Art, 18th Century
Location : National Museum Bangkok (Phranakorn),
Bangkok, Thailand

#พิภพบุษราคัมวดี  #PipopBoosarakumwadi #thaiart #thaiartist #thailandartist #thaiartwork #ThaiPhotographer #ThaiPhotography #ThailandPhotographer #buddha #thailandbuddha #thaibuddha