ชื่อผลงาน : “สมุทัย”
ศิลปิน : พิภพ บุษราคัมวดี
สื่อผสม : Archival Pigment Ink on Canvas, สีอะคริลิค และเงินเปลว
ขนาด : 110 x 110 ซม.
ปี : พ.ศ.2566
39,000 บาท
ติดต่อ : 081-8384044, 080-22222-98

“สมุทัย” ความจริงว่าด้วยเหตุแห่งทุกข์ ได้แก่ตัณหาหรือความทะยานอยาก มี 3 ประการ คือ กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา 
สมุทัย คือ 1 ใน อริยสัจ 4 ความจริงอันประเสริฐ ที่ทำให้ผู้เข้าถึงกลายเป็นอริยะ

แรงบันดาลใจจาก :
เศียรพระพุทธรูป 
ศิลปะสมัยอยุธยา ตอนต้น แบบอู่ทอง รุ่นที่ 3 
พุทธศตวรรษที่ 20 
ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา พระนครศรีอยุธยา

Titles : Samudaya
Artist : Pipop Boosarakumwadi
Mixed media : Archival Pigment Ink on Canvas, Acrylic and Silver leaf
Dimensions : 110 x 110 cm.
Date : 2023
39,000 Baht
Contact : 081-8384044, 080-22222-98

Samudaya (origin, arising, combination; ‘cause’): dukkha arises or continues with tanha (craving, desire or attachment, lit. ‘thirst’) 
Samudaya is one of the Four Noble Truths are “the truths of the Noble Ones”, the truths or realities for the “spiritually worthy ones”. 

Inspiration
Head of Buddha image
Ayutthaya style, 
15th Century
Location : Chao Sam Phraya National Museum Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 

#พิภพบุษราคัมวดี  #PipopBoosarakumwadi #thaiart #thaiartist #thailandartist #thaiartwork #ThaiPhotographer #ThaiPhotography #ThailandPhotographer #buddha #thailandbuddha #thaibuddha