ชื่อผลงาน : “มารผจญ”
ศิลปิน : พิภพ บุษราคัมวดี
สื่อผสม : Archival Pigment Ink on Canvas, สีอะคริลิค และทองคำเปลว
ขนาด : 168 x 224 ซม.
ปี : พ.ศ.2566
69,000 บาท
ติดต่อ : 081-8384044, 080-22222-98

มารที่เป็นตัวกิเลส เรียกว่า “ธรรมาธิษฐาน” คอยขัดขวางไม่ให้บรรลุผลสําเร็จอันดีงามมีอยู่ 5 ประเภท ได้แก่ กิเลสมาร ขันธมาร อภิสังขารมาร เทวปุตตมาร มัจจุมาร

แรงบันดาลใจจาก :
ซ้ายบน
พระพุทธรูปปางมารวิชัย
ศิลปะไทยแบบอยุธยา
อายุราวพุทธศตวรรษที่ 23
ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ซ้ายล่าง
จิตรกรรมฝาผนังแม่พระธรณีบีบมวยผม ที่งดงามที่สุด วัดชมภูเวก จังหวัดนนทบุรี

ขวา
พระเศียรพระพุทธรูป
วัสดุ : สำริด
แบบศิลปะ : อยุธยา
อายุสมัย : พุทธศตวรรษที่ 22-23
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย จังหวัดนครราชสีมา

Titles : Great Nuisance
Artist : Pipop Boosarakumwadi
Mixed media : Archival Pigment Ink on Canvas, Acrylic and Gold leaf
Dimensions : 168 x 224 cm.
Date : 2023
69,000 Baht
Contact : 081-8384044, 080-22222-98

Inspiration
Top-left
Buddha Subduing Mara
Thai Art, Ayutthaya; 18th Century
Location : Inburi National Museum, Singburi Province, Thailand

Bottom-left
Phra Mae Thorani (Mother Earth) Squeezing Her Hair” Great Mural painting of all time
Location : Wat Chompoowek, Nonthaburi Province, Thailand

Right
Head of Buddha Image
Bronze
Ayutthaya Art,
17th-18th Century A.D.
Phimai National Museum, Nakhon Ratchasima Province, Thailand

#พิภพบุษราคัมวดี  #PipopBoosarakumwadi #thaiart #thaiartist #thailandartist #thaiartwork #ThaiPhotographer #ThaiPhotography #ThailandPhotographer #buddha #thailandbuddha #thaibuddha