ชื่อผลงาน : “มหาภิเนษกรมณ์”
การเสด็จออกบรรพชาของพระพุทธเจ้า
ศิลปิน : พิภพ บุษราคัมวดี
สื่อผสม : Archival Pigment Ink on Canvas , สีอะคริลิค ทองคำเปลว และแสงไฟฟ้า
ขนาด : 110 x 110 ซม.
ปี : พ.ศ.2566
39,000 บาท
ติดต่อ : 081-8384044, 080-22222-98

แรงบันดาลใจจาก :
พระพุทธรูปปางตรัสรู้
ศิลปะทวารวดี
อายุสมัย : พุทธศตวรรษที่ 14-15 (1,100-1,200 ปีมาแล้ว)
ปัจจุบันอยู่ที่ : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี

Titles : Buddha in Meditation Posture or The Awakening
Artist : Pipop Boosarakumwadi
Mixed media : Archival Pigment Ink on Canvas, Acrylic, Gold leaf and Electric Light
Dimensions : 110 x 110 cm.
Date : 2023
39,000 Baht
Contact : 081-8384044, 080-22222-98

Inspiration
Dvaravati Art
Ca. 9th-10th Century CE (1,100-1,200 Years BP)
Location : Prachinburi National Museum, Prachinburi Province, Thailand

#พิภพบุษราคัมวดี  #PipopBoosarakumwadi #thaiart #thaiartist #thailandartist #thaiartwork #ThaiPhotographer #ThaiPhotography #ThailandPhotographer #buddha #thailandbuddha #thaibuddha