ชื่อผลงาน : “มรรคาแห่งการตื่น”  
ศิลปิน : พิภพ บุษราคัมวดี
สื่อผสม : Archival Pigment Ink on Canvas และแสงไฟฟ้า
ขนาด : 114 x 76 ซม.
ปี : พ.ศ. 2566
31,900 บาท
ติดต่อ : 081-8384044, 080-22222-98

แรงบันดาลใจจาก :
พระพุทธรูปปางมารวิชัย
วัสดุ : สัมฤทธิ์
ศิลปะสุโขทัย
พุทธศตวรรษที่ 20 (600 ปีมาแล้ว)
รับมอบจากกระทรวงการคลัง เมื่อปี พ.ศ.2482
ปัจจุบันอยู่ที่ : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพฯ

Titles : Path of Awakening
Artist : Pipop Boosarakumwadi
Mixed media : Archival Pigment Ink on Canvasand Electric Light
Dimensions : 114 x 76 cm.
Date : 2023
31,900 Baht
Contact : 081-8384044, 080-22222-98

Inspiration
Buddha Subduing Mara
Bronze,
Sukhothai Style
15th Century A.D.
Location : National Museum Bangkok (Phranakorn),

Bangkok, Thailand

#พิภพบุษราคัมวดี  #PipopBoosarakumwadi #thaiart #thaiartist #thailandartist #thaiartwork #ThaiPhotographer #ThaiPhotography #ThailandPhotographer #buddha #thailandbuddha #thaibuddha