ชื่อผลงาน : “พุทธคารวตา”
ศิลปิน : พิภพ บุษราคัมวดี
Archival Pigment Ink on Canvas , สีอะคริลิค และทองคำเปลว
ขนาด : 168 x112 ซม.
ปี : พ.ศ.2566
45,900 บาท
ติดต่อ : 081-8384044, 080-22222-98

คารวะ หรือ คารวตา 6 ได้แก่
1. สัตถุคารวตา หมายถึงความเคารพในพระศาสดา หรือพุทธคารวตา ความเคารพในพระพุทธเจ้า
2. ธัมมคารวตา หมายถึงความเคารพในธรรม
3. สังฆคารวตา หมายถึงความเคารพในสงฆ์
4. สิกขาคารวตา หมายถึงความเคารพในการศึกษา
5. อัปปมาทคารวตา หมายถึงความเคารพในความไม่ประมาท)
6. ปฏิสันถารคารวตา หมายถึงความเคารพในปฏิสันถาร

แรงบันดาลใจจาก :
พระพุทธรูปปางสมาธินาคปรก
แบบศิลปะ : อยุธยา
อายุสมัย : พุทธศตวรรษที่ 21-23
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมหาวีรวงศ์ จังหวัดนครราชสีมา

Titles : Reverence for the Buddha
Artist : Pipop Boosarakumwadi
Medium : Archival Pigment Ink on Canvas, Acrylic and Gold leaf 
Dimensions : 168 x112 cm.
Date : 2023
45,900 Baht
Contact : 081-8384044, 080-22222-98

6 Reverence for the Buddha
1. Reverence for the Master (Buddha)
2. Reverence for the Dhamma  
3. Reverence for the Order
4. Reverence for the Trainin
5. Reverence for earnestness
6. Reverence for hospitality

Inspiration
Head of Buddha image
Ayutthaya style, 16th Century (500 Years ago)
Unearthed from the main Vihara of Wat Phra Si Sanphet, Phra Nakhon Si Ayutthaya

Location : Maha Viravong National Museum Nakhon Ratchasima Province, Thailand

#พิภพบุษราคัมวดี  #PipopBoosarakumwadi #thaiart #thaiartist #thailandartist #thaiartwork #ThaiPhotographer #ThaiPhotography #ThailandPhotographer #buddha #thailandbuddha #thaibuddha