ชื่อผลงาน : “พระโพธิสัตว์ผู้มองดูโลก และได้ยินเสียงของโลก หมายเลข 8”
ศิลปิน : พิภพ บุษราคัมวดี
Archival Pigment Ink on Canvas
ขนาด : 70 x 98 ซม.
ปี : พ.ศ. 2566
19,000 บาท
ติดต่อ : 081-8384044, 080-22222-98

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
อว แปลว่า ลง, ลงต่ำ
โลกิเต แปลว่า โลก
อิศวร แปลว่า ผู้เป็นใหญ่
รวมความได้ว่า พระผู้เป็นใหญ่ที่มองดูโลก
พระนามของท่านในภาษาจีนคือ “กวนซื่ออินผูซ่า” หมายถึงโพธิสัตว์ผู้มองดู และได้ยินเสียงของโลก

แรงบันดาลใจจาก :
พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ครึ่งองค์
ศิลปะศรีวิชัย
ต้นพุทธศตวรรษที่ 14 (1,200-1,250 ปีมาแล้ว)
พบที่วัดเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปัจจุบันอยู่ที่ : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร

Titles : A Bodhisattva who sees the world and hear voices of the world. No.8
Artist : Pipop Boosarakumwadi
Medium : Archival Pigment Ink on Canvas
Dimensions : 70 x 98 cm.
Date : 2023
19,000 Baht
Contact : 081-8384044, 080-22222-98

Inspiration
Bodhisattva Avalokiteshvara Srivijaya style,
9th Century A.D. (1,200-1,250 years ago)
Location : National Museum Bangkok (Phranakorn), Bangkok, Thailand

#พิภพบุษราคัมวดี  #PipopBoosarakumwadi #thaiart #thaiartist #thailandartist #thaiartwork #ThaiPhotographer #ThaiPhotography #ThailandPhotographer #buddha #thailandbuddha #thaibuddha