ชื่อผลงาน : พระศรีอาริยเมตไตรย

พุทธศาสนิกชนเชื่อว่า เมื่อพระศรีอาริยเมตไตรยเสด็จอุบัติขึ้น โลกนี้จะมีความสงบ ประชาชนจะมีความสุขอย่างยิ่ง ไม่มีเรื่องร้อนใจ ทุกคนจะเป็นคนดีเหมือนกันหมด

ศิลปิน : พิภพ บุษราคัมวดี
ปี : พ.ศ.2565
Archival Pigment Print on Canvas
ขนาด : 114 x 76 ซม.
10 Edition

ศิลปะรัตนโกสินทร์ 
สร้างเมื่อ พ.ศ.2470 

ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรีจังหวัดสิงห์บุรี

Titles : Arimeiteiya Bhura

The Buddhist believes that when Arimeiteiya Bhura is born, this world will be peaceful and happy. There will be no worry. Everyone will be good person.

Artist : Pipop Boosarakumwadi
Date : 2022
Medium : Archival Pigment Print on Canvas
Dimensions : 114 x 76 cm.
10 Edition

Rattanakosin Art
Built in 1927

Location : Inburi National Museum, Singburi Province, Thailand

#พิภพบุษราคัมวดี  #PipopBoosarakumwadi #thaiart #thaiartist #thailandartist #thaiartwork #ThaiPhotographer #ThaiPhotography #ThailandPhotographer #Buddha