ชื่อผลงาน : “ผัสสะ”
ศิลปิน : พิภพ บุษราคัมวดี
Mixed media : Archival Pigment Ink on Canvas, วานิช, แผงวงจร และคีย์บอร์ด
ขนาด : 76 x 114 ซม.
ปี : พ.ศ.2566
31,900 บาท
ติดต่อ : 081-8384044, 080-22222-98

หมายถึงสัมผัส การกระทบ เป็นความประจวบกัน 3 สิ่ง คือ อายตนะภายใน, อายตนะภายนอก และวิญญาณอายตนะภายใน ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ­­อายตนะภายนอก ได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์

แรงบันดาลใจจาก :
พระเศียรพระพุทธรูปทรงเครื่อง
วัสดุ : สัมฤทธิ์
ศิลปะอยุธยาตอนกลาง
พุทธศตวรรษที่ 21-22
ปัจจุบันอยู่ที่ : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Titles : Phassa
Artist : Pipop Boosarakumwadi
Mixed media : Archival Pigment Ink on Canvas, Varnish, Circuit Board and Keyboard
76 x 114 cm.
2023
Dimensions : 76 x 114 cm.
Date : 2023
31,900 Baht
Contact : 081-8384044, 080-22222-98

means touch and feel which is a combination of 3 things; the inners sense, the outer senses, and the spirit.
The inner senses are eyes, ears, nose, tongue, body, mind while the external senses are form, sound, smell, taste, Photthappa, and Dharmarom.

Inspiration
Emperor Crowned Buddha
Bronze,
Ayutthaya style,
16th-17th century
Location : Chao Sam Phraya National Museum
Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand

#พิภพบุษราคัมวดี  #PipopBoosarakumwadi #thaiart #thaiartist #thailandartist #thaiartwork #ThaiPhotographer #ThaiPhotography #ThailandPhotographer #buddha #thailandbuddha #thaibuddha