ชื่อผลงาน : “ปฏิจจสมุปบาท”
ศิลปิน : พิภพ บุษราคัมวดี
สื่อผสม : Archival Pigment Ink on Canvas , สีอะคริลิค และทองคำเปลว
ขนาด : 168 x 336 ซม.
ปี : พ.ศ.2566
89,000 บาท
ติดต่อ : 081-8384044, 080-22222-98

บทสวดที่แสดงถึงหลักธรรมชาติ หรือหลักความจริง เช่น เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ย่อมมี


แรงบันดาลใจจาก :
ซ้ายและขวา
เซี่ยวกาง หรือทวารบาล มีหน้าที่รักษาประตูหรือทางเข้าออก
อยู่ที่ระเบียงคด วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

กลาง
พระพุทธรูปปางมารวิชัย (พระสิงห์)
สำริด
ศิลปะล้านนา พุทธศตวรรษที่ 19-20
พระธรรมราชานุวัตร เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร มอบให้จัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่

Titles : Paticcasamup- pada
Artist : Pipop Boosarakumwadi
Mixed media : Archival Pigment Ink on Canvas, Acrylic and Gold Leaf
Dimensions : 168 x 336 cm.
Date : 2023
89,000 Baht
Contact : 081-8384044, 080-22222-98

A chant that shows the principle of nature or principles of truth. For example, when this exists, this exist.

Inspiration
Left and Right
Xiao Kang or door keeper is responsible for protecting the door or entrance at the cloister of Wat Benchamabophit. (The Marble Temple), Bangkok, Thailand

Middle
Buddha Subduing Mara
Bronze
Lanna Art, 14th-15th Century A.D.
Location : Chiang Mai National Museum, Chiang Mai Province

#พิภพบุษราคัมวดี  #PipopBoosarakumwadi #thaiart #thaiartist #thailandartist #thaiartwork #ThaiPhotographer #ThaiPhotography #ThailandPhotographer #buddha #thailandbuddha #thaibuddha