ชื่อผลงาน : “ธรรมะมีค่าดั่งทองคำ”
ศิลปิน : พิภพ บุษราคัมวดี
Archival Pigment Ink on Canvas
ขนาด : 114 x 76 ซม.
ปี : พ.ศ.2565
29,000 บาท
ติดต่อ : 081-8384044, 080-22222-98

แรงบันดาลใจจาก :
เดิมพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระยาไกร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3 มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปปูนลงรักปิดทอง
ในปี พ.ศ.2478 มีการอัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดไตรมิตร
20 ปีต่อมา เมื่อมีการยกองค์พระขึ้นสู่พระวิหาร ได้เกิดเหตุเชือกขาด องค์พระตกกระแทกพื้นจนทำให้ปูนที่พอกหุ้มองค์พระกะเทาะออกบางส่วน จึงพบว่ามีพระพุทธรูปทองคำซ่อนอยู่ภายใน สันนิฐานว่าเป็นการอำพรางเพื่อให้รอดพ้นจากข้าศึกศัตรูในคราวที่กรุงสุโขทัยเสื่อมอำนาจลง หรือคราวที่พม่ายกทัพมาโจมตีกรุงศรีอยุธยา

พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากร พระพุทธรูปทองคำทั้งองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ศิลปะสุโขทัย
ปัจจุบันอยู่ที่ : วัดไตรมิตร กรุงเทพมหานคร

Titles : Dharma is as precious as gold
Artist : Pipop Boosarakumwadi
Medium : Archival Pigment Ink on Canvas
Dimensions : 114 x 76 cm.
Date : 2022
29,000 Baht
Contact : 081-8384044, 080-22222-98

Inspiration
Golden Buddha (statue) officially titled Phra Phuttha Maha Suwanna Patimakon

At one point in its history the statue was covered with a layer of stucco and coloured glass to conceal its true value, and it remained in this condition for almost 200 years, ending up as what was then a pagoda of minor significance. During relocation of the statue in 1955, the plaster was chipped off and the gold revealed.

This statue is the world’s biggest solid gold Buddha statue.
Sukhothai Art
Location :  Wat Traimit, Bangkok, Thailand

#พิภพบุษราคัมวดี  #PipopBoosarakumwadi #thaiart #thaiartist #thailandartist #thaiartwork #ThaiPhotographer #ThaiPhotography #ThailandPhotographer #buddha #thailandbuddha #thaibuddha