ชื่อผลงาน : “ทุกข์”
ศิลปิน : พิภพ บุษราคัมวดี
สื่อผสม : Archival Pigment Ink on Canvas, สีอะคริลิค และเงินเปลว
ขนาด : 110 x 110 ซม.
ปี : พ.ศ.2566
39,000 บาท
ติดต่อ : 081-8384044, 080-22222-98

ทุกข์ คือความจริงว่าด้วยทุกข์ ความไม่สบาย กายไม่สบายใจ ทุกข์มี 2 ประเภท คือ ทุกข์ประจํา ได้แก่ ความคิด ความแก่ ความตาย และทุกข์จร ได้แก่ความโศกเศร้า
ทุกข์ คือ 1 ในอริยสัจ 4 ความจริงอันประเสริฐ ที่ทำให้ผู้เข้าถึงกลายเป็นอริยะ

แรงบันดาลใจจาก :
เศียรพระพุทธรูป 
ศิลปะสมัยอยุธยาตอนต้น แบบอู่ทอง รุ่นที่ 3 
พุทธศตวรรษที่ 20 
ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา พระนครศรีอยุธยา

Titles : Dukkha or Suffering
Artist : Pipop Boosarakumwadi
Mixed media : Archival Pigment Ink on Canvas, Acrylic and Silver leaf
Dimensions : 110 x 110 cm.
Date : 2023
39,000 Baht
Contact : 081-8384044, 080-22222-98

“Dukkha or Suffering” is an innate characteristic of existence in the realm of samsara
Dukkha is one of the Four Noble Truths are “the truths of the Noble Ones”, the truths or realities for the “spiritually worthy ones”.

Inspiration
Head of Buddha image
Ayutthaya style, 
15th Century
Location : Chao Sam Phraya National Museum Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thailand 

#พิภพบุษราคัมวดี  #PipopBoosarakumwadi #thaiart #thaiartist #thailandartist #thaiartwork #ThaiPhotographer #ThaiPhotography #ThailandPhotographer #buddha #thailandbuddha #thaibuddha