ชื่อผลงาน : “ทศชาติ”
ศิลปิน : พิภพ บุษราคัมวดี
สื่อผสม : Archival Pigment Ink on Canvas, สีอะคริลิค และทองคำเปลว
ขนาด : 380 x 150 ซม.
ปี : พ.ศ.2566
79,000 บาท
ติดต่อ : 081-8384044, 080-22222-98

การบำเพ็ญบารมีใน 10 ชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์ ก่อนที่จะเสวยพระชาติมาเกิดเป็นพระโคตมพุทธเจ้า หรือเจ้าชายสิทธัตถะแห่งศากยวงศ์

แรงบันดาลใจจาก :
พระพุทธรูปนาคปรก
ศิลปะลพบุรี
พุทธศตวรรษที่ 18
พบที่วัดปู่บัว อ.เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
ปัจจุบันอยู่ที่ : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี

Titles : Ten Incarnations of The Buddha
Artist : Pipop Boosarakumwadi
Mixed media : Archival Pigment Ink on Canvas, Acrylic and Gold Leaf           
Dimensions : 380 x 150 cm.
Date : 2023
79,000 Baht
Contact : 081-8384044, 080-22222-98

The Mahanipata Jataka, sometimes translated as the Ten Great Birth Stories of the Buddha, are a set of stories from the Jataka tales (Khuddaka Nikaya) describing the ten final lives of the Bodisattva who would finally be born as Siddharta Gautama and eventually become Gautama Buddha.

Inspiration
Buddha Under Naga Lopburi Art 13th Century
Discovered at Wat Pu Bua, Muang District, Suphan Buri
Location : Suphanburi National Museum, Suphanburi Province, Thailand

#พิภพบุษราคัมวดี  #PipopBoosarakumwadi #thaiart #thaiartist #thailandartist #thaiartwork #ThaiPhotographer #ThaiPhotography #ThailandPhotographer #buddha #thailandbuddha #thaibuddha