ชื่อผลงาน : จิตสงบ

“ห้วงน้ำลึก ใสสะอาด สงบฉันใด
บัณฑิตฟังธรรมแล้วย่อมมีจิตสงบ ฉันนั้น”
พุทธวจนะในธรรมบท

ศิลปิน : พิภพ บุษราคัมวดี
ปี : พ.ศ.2565
สื่อผสม
ขนาด : 125 x 85 ซม.
10 Edition

พระพุทธรูปปางประทานอภัย 
วัสดุ : โลหะผสม 
ศิลปะลพบุรี สมัยรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ 25

ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี

Titles : Peaceful

Just as lake is deep, clear and still Even so the wise,
On hearing the Dharma, 
Become exceedingly peaceful.
The Buddha’s words in the Dramapada

Artist : Pipop Boosarakumwadi
Date : 2022
Mixed Media
Dimensions : 125 x 85 cm.
10 Edition

Buddha in the posture of giving absolution
Alloy, Lopburi Art, Rattanakosin period
Late 20th Century A.D.

Location : Somdet Phra Narai National Museum, Lopburi Province, Thailand

#พิภพบุษราคัมวดี  #PipopBoosarakumwadi #thaiart #thaiartist #thailandartist #thaiartwork #ThaiPhotographer #ThaiPhotography #ThailandPhotographer #Buddha