ชื่อผลงาน : “ความสงัดคือความสุข”
ศิลปิน : พิภพ บุษราคัมวดี
Archival Pigment Print on Canvas
ขนาด : 380 x 150 ซม.
ปี : พ.ศ.2565
79,000 บาท
ติดต่อ : 081-8384044, 080-22222-98

“มุจลินทร์” แผ่พังพานป้องกันลมฝน มิให้พัดและสาดกระเซ็นมาต้องพระวรกายพระพุทธเจ้า ทรงตรัสว่า 
“ความสงัดคือความสุขของบุคคลผู้มีธรรมอันได้สดับแล้ว ได้รู้เห็นสังขารทั้งปวงตามเป็นจริง”
 
แรงบันดาลใจจาก :
พระพุทธรูปปางมารวิชัยนาคปรก 
ศิลปะศรีวิชัย พุทธศักราช 1726 หรือ 1822-1834 
พบที่วัดเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Titles : “Silence is Happiness” 
Artist : Pipop Boosarakumwadi
Medium : Archival Pigment Print on Canvas, Acrylic and Gold leaf 
Dimensions : 380 x 150 cm.
Date : 2022
79,000 Baht
Contact : 081-8384044, 080-22222-98

A Naga named “Mujalin” spreads a canopy to prevent wind and rain from blowing and splashing on Buddha’s body. 
The Buddha said, “Silence is happiness of a person who has heard the Dharma and has seen all formation of physical and mental elements as they really are.”

Inspiration
Buddha in the Gesture of Touching Earth and Sheltered by Naga’s Hood
Found at Wat Wiang, Chaiya District, Surat Thani Province
Srivijaya style, 
1183 CE or 1279-1291 CE
Location : National Museum Bangkok (Phranakorn), Bangkok, Thailand 

#พิภพบุษราคัมวดี  #PipopBoosarakumwadi #thaiart #thaiartist #thailandartist #thaiartwork #ThaiPhotographer #ThaiPhotography #ThailandPhotographer #buddha #thailandbuddha #thaibuddha