ชื่อผลงาน : “ขยะศาสนา”
ศิลปิน : พิภพ บุษราคัมวดี
Mixed media :
Archival Pigment Ink on Canvas, สีอะคริลิค, คอลลาจพุทธวจนที่เลเยอร์บน และกองหนังสือพิมพ์เฉพาะขนาดภาพ : 168 x 112 ซม.
ปี : พ.ศ. 2566
39,000 บาท
ติดต่อ : 081-8384044, 080-22222-98

ปัจจุบันมีข่าวพฤติกรรมไม่เหมาะสมของพระบางรูปปรากฏอยู่บ่อยๆ
พระสงฆ์เป็นเพียงคนธรรมดาที่มาบวชเพื่อศึกษาพระธรรม
ที่สำคัญก็คือ ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังคงบริสุทธิ์ เป็นที่พึ่งสูงสุดแก่สรรพจิต เป็นหลักความจริงอันประเสริฐ และนำทางชีวิตให้แก่มวลมนุษย์

แรงบันดาลใจจาก :
เศียรพระพุทธรูป
วัสดุ : หินทรายพอกรัก
พุทธศตวรรษที่ 20
สมัยอยุธยาตอนต้น
ปัจจุบันอยู่ที่ : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี

Titles : Religious waste
Artist : Pipop Boosarakumwadi
Mixed media :
Archival Pigment Ink on Canvas, Acrylic, Collage of Buddha’s word and Newspapers
Dimensions : 168 x 112 cm.
Date : 2023
39,000 Baht
Contact : 081-8384044, 080-22222-98

Nowadays, there are frequent news about the inappropriate behaviors of some monks.
Monks are just ordinary people who come to be ordained to study the Dharma.
The important thing is that the Dharma of the Lord Buddha is still pure.
It is the highest support for all souls.
It is the principle of noble truth to guide the life of mankind.

Inspiration
Head of Buddha image
Sandstone with Lacquer
Ayutthaya style,
15th Century
Location : Somdet Phra Narai National Museum, Lop Buri Province, Thailand.

#พิภพบุษราคัมวดี  #PipopBoosarakumwadi #thaiart #thaiartist #thailandartist #thaiartwork #ThaiPhotographer #ThaiPhotography #ThailandPhotographer #buddha #thailandbuddha #thaibuddha